Archive for December, 2008

27 December

“หมดกัน สร้างมากับมือ”

ชอบโฆษณานี้แฮะ..

จริงๆ เขากะให้พ่อหยิบเซียงเพียวอิ้วใช่ไหม? แต่เด็กมาขโมยซีน :p