« »

2 มีนา อย่าลืมไปใช้สิทธินะครับพ่อแม่พี่น้อง!

by nuch

คิดอยู่นาน ลังเลอยู่นานว่า จะเลือกใครดี…

การเลือก สว. ครั้งนี้ต่างจากครั้งที่ผ่านมาตรงที่ว่า..  จะมีบุคคลที่เป็น สว. ได้จังหวัดละ 1 คน  ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวน สส. เหมือนแต่ก่อนแล้ว..  ซึ่งตรงนี้ ทำให้เรารู้สึกเสียดายหน่อยๆ ที่ตัวเลือกดีๆ หลายคนมากระจุกที่จังหวัดหนึ่ง แต่ต้องโดนคัดกรองให้เหลือเพียงแค่คนเดียว ..  แต่ถ้ามองอีกแง่ มันก็ให้ความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน  ทุกจังหวัดมีหนึ่งเสียงเท่ากัน ไม่มีใครได้มากกว่าใคร…

ตามเอกสารที่มาพร้อมกับบัตรเลือกตั้ง ระบุไว้ว่า …  สว. จะเข้าไปทำหน้าที่ :

  1. กลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว
  2. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยการตั้งกระทู้ถามรัฐบาล หรือเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริง หรือชี้แจงปัญหาโดยไม่มีการลงมติ
  3. พิจารณาเลือก/แต่งตั้ง/ให้คำแนะนำ หรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งต่างๆ ในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ อาทิ กรรมการเลือกตั้ง ผู้ตรวจราชการแผ่นดินของรัฐสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  4. พิจารณาและมีมติให้ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งขององค์กรอิสระ ตุลาการ และผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง (ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) อาทิ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ/ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด  อัยการสูงสุด กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจราชการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ

สำหรับตัวเลือกในใจเรา..  มี 2 คน..
คนหนึ่ง เราอยากเลือกเพราะเรารู้จัก และคุ้นเคยกับทัศนคติ มุมมองต่างๆ ของเขาดี
อีกคนหนึ่ง เราอยากเลือก เพราะผลงานการตรวจสอบที่ผ่านมาของเขา อีกทั้งความกล้าหาญ และความเด็ดขาดของเขาด้วย…

ถ้าดูรายการรู้ทันประเทศไทย  จะเห็นชัดว่า อาจารย์เจิมศักดิ์เชียร์ใครอย่างชัดเจน..  และเหตุผลที่อาจารย์ให้มาก็น่าคิดซะด้วย

เสียดายที่เลือก สว. รอบนี้ เราจะมีตัวแทนจังหวัดเราได้เพียงคนเดียวเท่านั้น มิอย่างนั้น เราคงใช้วิธีคุยกับที่บ้านและเฉลี่ยคะแนนเสียงให้กับตัวเลือกดีๆ ทุกคน…

เอาวุ้ย..  ยังไงก็ต้องเลือกแค่คนเดียว  พิจารณาจากหน้าที่ทั้ง 4 ข้อ อีกทั้งเห็นคณะรัฐบาลขี้เหร่แล้ว.. คงต้องคนนี้เท่านั้นแหละที่จะไปปะมือกันได้…

อย่าลืมนะครับพ่อแม่พี่น้อง  2 มีนา ไปใช้สิทธิเลือก สว.   เลือกคนดีมีความสามารถ ที่เงินซื้อไม่ได้นะคร๊าบบบบ

ป.ล.  ว่าแต่.. มีตัวเลือกไหนไหมที่อายุมากกว่า 73 ปี..  จะได้ให้เป็นตัวแทนไปต่อกรกับนาย(ก)โดยไม่มีข้อโต้แย้งว่า คุณอายุเท่าไร ตอนนั้นคุณอยู่ที่ไหน…. 

Leave a Reply

:D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: