Six degrees of relation

เคยได้ยินทฤษฎีเรื่อง Six degrees of seperation กันไหม?

เป็นทฤษฎีที่บอกว่า ใน 6 ขั้นของคนที่เราเจอ เขาจะต้องรู้จักกับใครสักคนที่เรารู้จัก

เขาใช้คำว่า seperation เพราะเขาอธิบายว่า ในหนึ่งคนที่ก้าวห่างจากตัวเรา เขาจะต้องรู้จักคนที่ที่เกี่ยวข้องกับเราไม่เกิน 6 ขั้นของการรู้จักกัน

เราไม่ชอบคำว่า seperation

เพราะเราคิดว่า ทฤษฎีนี้ว่าด้วยความสัมพันธ์ของคนมากกว่า การแยกทางของคน..

และมันก็เป็นไอเดียว่า..

ถ้าตัวละครในนิยาย ในโดจิน ของเรา… เกิดมีความข้องเกี่ยวกัน แม้จะเป็นเพียงด้ายบางๆ หรือแค่คนเดินผ่านล่ะ…   ก็เลยเกิดเรื่องชุด six degrees of relation

ตัวละครหลากวัย หลากสไตล์  กับเรื่องสั้นๆ ง่ายๆ หรืออาจจะมีเรื่องยาวๆ บ้างเป็นครั้งคราว…  ลองดูสิว่า จะเกิดเรื่องราวมากน้อยแค่ไหนกับเรื่องชุดนี้…


องศาที่ 64.11
องศาที่ 327 (ตอนที่ 1)